Disclaimer

Door freelancespecialisten.nl te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht uitdrukkelijk door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

De inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. freelancespecialisten.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de pagina’s die via ons worden bezocht.

freelancespecialisten.nl biedt links aan naar andere websites en pagina’s. freelancespecialisten.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de urls, sites, en pagina’s die toegankelijk zijn door het volgen van de aangeboden links. freelancespecialisten.nl heeft geen zeggenschap over delen van deze website noch is freelancespecialisten.nl verantwoordelijk voor de inhoud.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van freelancespecialisten.nl waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan freelancespecialisten.nl, en worden voorbehouden. Alle rechten zijn voorbehouden aan freelancespecialisten.nl, tenzij anders vermeld. Logo’s van bedrijven vallen onder copyright van het bedrijf.

freelancespecialisten.nlbiedt links welke door derden toegevoegd zijn. Wanneer u als eventuele website eigenaar graag een verandering van de vermelding van uw bedrijf op freelancespecialisten.nl wilt doorvoeren, dan zullen wij deze in samenspraak her-overwegen, aanpassen of geheel verwijderen. In dit geval kunt u contact opnemen

Freelancespecialisten.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de tot stand gekomen overeenkomsten tussen freelancer en opdrachtgever.

Filter opslaan
×