Privacy Verklaring

freelancespecialisten.nl houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), deEuropese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragsregels voor internetgebruik en communicatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens

Uitgangspunt van freelancespecialisten.nlis dat een gebruiker te allen tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te
voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. freelancespecialisten.nl kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. freelancespecialisten.nl verzamelt via haar website niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van freelancespecialisten.nl en/of andere aan freelancespecialisten.nl gelieerde websites en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Omgaan met persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat freelancespecialisten.nl zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Deze worden verwerkt
in een database en dit wordt ingezet voor het samenbrengen van freelancers en opdrachtgevers op basis van door
alle deelnemers (freelancers en opdrachtgevers) ingevoerde gegevens. Als het gaat om een betaalde dienst, b.v.
Freelance /opdrachtgever  gebruikt freelancespecialisten.nl de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat freelancespecialisten.nl de gegevens gebruikt om gericht te mailen. Zo worden freelancers bijvoorbeeld
geïnformeerd per e-mail als een opdracht, waarvan freelancespecialisten.nl op basis van profielkeuzes vermoedt dat deze interessant is voor de freelancer, wordt geplaatst op freelancespecialisten.nl.

Beheer

freelancespecialisten.nl is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit
moeten beschikken. freelancespecialisten.nl spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen
met als doel de persoonsgegevens van de Afnemer te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging,
een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich mee
brengen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Via cookies kunnen wij ook gegevens over het gebruik van de website verzamelen en analyseren. Over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek bijvoorbeeld. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie. Bekijk ook ons cookiebeleid.

 

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Rechten

freelancespecialisten.nl is transparant over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring
is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop freelancespecialisten.nl met uw persoonsgegevens
omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan:

Zie onze contact formulier op de website hiervoor

Wijzigen van de privacyverklaring

freelancespecialisten.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina
gepubliceerd worden. freelancespecialisten.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen
zijn doorgevoerd.

Filter opslaan
×
0
Connecting
Please wait...
Bericht versturen

Wij zijn momenteel niet online, laat een bericht achter..

* Uw naam
* Email
* Uw vraag
Stel je vraag

Vragen of hulp nodig? Chat met ons.

Naam
* E-mailadres
* Uw vraag
Wij zijn online, chat met ons!
Feedback

Wij verbeteren graag onze dienstverlening! U kunt ons daarbij helpen door feedback te geven.

Geef een cijfer aan onze support